Nepříznívé počasí

17.8.2010
V Úterý měl službu modrý tým, pod vedením Evy Škanderové. Tento den bylo velice nepříznivé počasí, ačkoli nepršelo. Budíček byl v 7:30 a po něm následovala rozcvička, kterou vedl Martin Krča. Po vydatné snídani (vajíčková pomazánka s rohlíkem) šel náš oddíl natáčet film a černý tým také. Ostatní dva oddíly byly na chatě a hrály hry. Po zdlouhavém natáčení našeho filmu jsme se odebraly na oběd.  Po obědě následoval odpolední klid, který trval asi hodinu a půl. Odpoledne šli točit černí, červení a zelení. A náš tým stříhal první část filmu. Poté jsme byli hrát hry.